500,000 طرفدار در صفحه فیسبوک یاس

از ته دلم از شما بخاطر این که به بیش از ۵٠٠،٠٠٠ رسیدم تشکر می کنم. همه این ها رو مدیون شما هستم و ارزو می کنم که همیشه کنار هم باشیم. ما که تا ته خط هستیم. -یاس 

I thank you from the bottom of my heart for getting to 500,000. I owe all of this to you and I hope that we will always continue to stay together. Count on me to be there till the end. -YAS/ 0 نظر / 58 بازدید