نقاشی هایی از کوروش که شاید کمتر دیده شده اند

کوروش بزرگ:

سرنوشت جنگ را نه زور آوران و پیل پیکران رقم می زنند، که منش نیک سپاهیان رقم زند

منبع :  کوروش نامه گزنفون - ترجمه ابوالحسن تهامی - دفتر 3، فصل 3

 

نقاشی هایی از کوروش که شاید کمتر دیده شده اند:

 

ویژگی های برجسته ی کوروش بزرگ در منشور حقوق بشر که پس از فتح آشتی جویانه ی بابل به دستور وی نوشته شد هویداست. این منشور به عنوان اولین منشور حقوق بشر پذیرفته شده است . هم زمان با نگارش این منشور، 29 اکتبر (7 آبان) به عنوان روز جهانی کوروش شناخته شده است.

منبع:http://7country.persianblog.ir

/ 0 نظر / 26 بازدید